OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atractin

Atorvastatinum
C10AA05 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 14161

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 38348
Rp na receptę
05909990078141
100 tabl.
ID: 38351
Rp na receptę
05909990078172
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.07 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.