OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibuprofen Lysine Perrigo

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki powlekane 400 mg
- rej. 21181

Opakowanie handloweWydawanie
8 tabl.
ID: 84454
OTC bez recepty
05909991064389
12 tabl.
ID: 84455
OTC bez recepty
05909991064396
16 tabl.
ID: 84456
OTC bez recepty
05909991064402
24 tabl.
ID: 84457
OTC bez recepty
05909991064426
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.