OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azyter

Azithromycinum
S01AA26 Leki okulistyczne - antybiotyki
krople do oczu, roztwór 15 mg/g
- rej. 14197

Opakowanie handloweWydawanie
6 poj. jednodawkowych
ID: 38474
Rp na receptę
05909990079537
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.