OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anastrozol Teva

Anastrozolum
L02BG03 Leki hormonalne stosowane w chorobach nowotworowych - inhibitory enzymów
tabletki powlekane 1 mg
- rej. 14257

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 47055
Rp na receptę
05909990673841
28 tabl.
ID: 38688
Rp na receptę
05909990082162
30 tabl.
ID: 38689
Rp na receptę
05909990082179
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.