OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gemcitabine Hospira

Gemcitabinum
L01BC05 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g
- rej. 14289

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 38903
Lz lecznictwo zamknięte
05909990085095
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.