OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


CAPD/DPCA 18 Roztwór do dializy otrzewnowej

Produkt złożony

roztwór do dializy otrzewnowej glukoza 4,25%, wapń 1,25 mmol/l
- rej. 13010

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw po 1000 ml (6 poj. worków)
ID: 22005
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301019
1 zestaw po 2000 ml (4 poj. worki)
ID: 22006
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301026
1 zestaw po 2500 ml (4 poj. worki)
ID: 22007
Lz lecznictwo zamknięte
05909991301033
1 zestaw po 5000 ml (2 poj. worki)
ID: 36160
Lz lecznictwo zamknięte
05909990050048
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.