OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Artecholin N

Preparat ziołowy

płyn doustny -
- rej. 14886

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 47485
OTC bez recepty
05909990675760
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.