OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


AzitroLEK

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg/5 ml
- rej. 14375

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 ml
ID: 42230
Rp na receptę
05909990635337
1 butelka 30 ml
ID: 42231
Rp na receptę
05909990635344
1 butelka 37,5 ml
ID: 87939
Rp na receptę
05907626702682
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.