OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ansyn

Anastrozolum
L02BG03 Leki hormonalne stosowane w chorobach nowotworowych - inhibitory enzymów
tabletki powlekane 1 mg
- rej. 14367

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 42253
Rp na receptę
05909990635511
120 tabl.
ID: 70174
Rp na receptę
05909990909865
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.