OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nalpain 10 mg/ml

Nalbuphini hydrochloridum
N02AF02 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - morfinanu
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
- rej. 14424

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 2 ml
ID: 42652
Rpw środki odurzające
05909990639410
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.