OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adipine

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 10 mg
- rej. 14517

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 42938
Rp na receptę
05909990642267
50 tabl.
ID: 42939
Rp na receptę
05909990642274
100 tabl.
ID: 42940
Rp na receptę
05909990642281
500 tabl.
ID: 42941
Rp na receptę
05909990642298
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.