OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adipine

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 5 mg
- rej. 14516

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 42943
Rp na receptę
05909990642311
50 tabl.
ID: 42944
Rp na receptę
05909990642328
100 tabl.
ID: 42945
Rp na receptę
05909990642335
300 tabl.
ID: 42946
Rp na receptę
05909990642342
500 tabl.
ID: 42948
Rp na receptę
05909990642359
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.