OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Soliris

Eculizumabum
L04AA25 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 300 mg (10 mg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 30 ml
ID: 43136
Rpz recepty specjalne
05909990643776
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.