OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bocheńska lecznicza sól jodowo-bromowa

Sól lecznicza
V03A (V03A?)-
proszek krystaliczny
- rej. 03319

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 1 kg
ID: 2071
OTC bez recepty
05909990331918
1 op. 10 kg
ID: 15190
OTC bez recepty
05909990331925
1 op. 20 kg
ID: 15191
OTC bez recepty
05909990331932
1 op. 1 kg
ID: 43251
OTC bez recepty
05909990073252
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.