OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cisatracurium Mylan

Cisatracurium
M03AC11 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 2 mg/ml
- rej. 21275

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 2,5 ml
ID: 85052
Lz lecznictwo zamknięte
05909991069827
1 amp. 5 ml
ID: 85054
Lz lecznictwo zamknięte
05909991069841
1 amp. 10 ml
ID: 85056
Lz lecznictwo zamknięte
05909991069865
5 amp. 2,5 ml
ID: 85053
Lz lecznictwo zamknięte
05909991069834
5 amp. 5 ml
ID: 85055
Lz lecznictwo zamknięte
05909991069858
5 amp. 10 ml
ID: 85057
Lz lecznictwo zamknięte
05909991069872
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.