OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibumax 200 mg

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki powlekane 200 mg
- rej. 14594

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 43394
OTC bez recepty
05909990645756
10 tabl.
ID: 43395
OTC bez recepty
05909990645763
12 tabl.
ID: 43397
OTC bez recepty
05909990645770
20 tabl.
ID: 43292
OTC bez recepty
05909990645787
24 tabl.
ID: 43399
OTC bez recepty
05909990645794
30 tabl.
ID: 43400
OTC bez recepty
05909990645800
50 tabl.
ID: 43401
OTC bez recepty
05909990645817
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.