OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoksiklav Quicktab 625 mg

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej / tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 500 mg + 125 mg
- rej. 14619

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 43589
Rp na receptę
05909990646906
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.