OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Extavia

Interferonum beta-1b
LO3AB08 (LO3A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 mcg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku + 5 amp.-strzyk. rozp.
ID: 119797
Rpz recepty specjalne
15 fiol. proszku + 15 amp.-strzyk. (luer lock) rozp.
ID: 81979
Rpz recepty specjalne
05909990650996
14 fiol. proszku + 14 amp.-strzyk. rozp.
ID: 119798
Rpz recepty specjalne
14 fiol. proszku + 15 amp.-strzyk. rozp.
ID: 119799
Rpz recepty specjalne
42 fiol. proszku + 45 amp.-strzyk. rozp.
ID: 119800
Rpz recepty specjalne
42 fiol. proszku + 42 amp.-strzyk. rozp.
ID: 119801
Rpz recepty specjalne
45 fiol. proszku + 45 amp.-strzyk. rozp.
ID: 119802
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.