OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asmanex Twisthaler

Mometasoni furoas
R03BA07 Leki przeciwastmatyczne wziewne - glikokortykosteroidy
proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inh.
- rej. 11067

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 30 dawek
ID: 44163
Rp na receptę
05909991106720
1 op. 60 dawek
ID: 44167
Rp na receptę
05909991106737
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.