OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atenativ

Antithrombinum III humanum densatum
B01AB02 Leki zmniejszające krzepliwość - heparyna i pochodne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 50 j.m./ml
- rej. 14708

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw - 1 fiol. proszku 500 j.m. + 1 fiol. rozp. 10 ml
ID: 44194
Rp na receptę
05909990651467
1 zestaw - 1 fiol. proszku 1000 j.m. + 1 fiol. rozp. 20 ml
ID: 44195
Rp na receptę
05909990651474
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.