OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Avaxim 160 U

Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana
J07BC02 Szczepionki przeciw zapaleniu wątroby
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 160 jednostek antygenowych wirusa zapalenia wątroby typu A, szczep GBM/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)
- rej. 07568

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 12437
Rp na receptę
05909990756810
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.