OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Areplex

Clopidogrelum
B01AC04 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki powlekane 75 mg
- rej. 11670

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 44316
Rp na receptę
05909991167011
84 tabl.
ID: 67595
Rp na receptę
05909990881536
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.