OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apo-Rami

Ramiprilum
C09AA05 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna
tabletki 2,5 mg
- rej. 14731

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 44406
Rp na receptę
05909990653355
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.