OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Abseamed

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 5000 j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 44526
Rpz recepty specjalne
05909990654130
1 amp.-strzyk.
ID: 88113
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk.
ID: 44527
Rpz recepty specjalne
05909990654147
6 amp.-strzyk.
ID: 88114
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.