OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nutriflex Special

Produkt złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji
- rej. 04661

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. dwukom. 1500 ml (750 + 750)
ID: 14950
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466122
1 poj. dwukom. 1000 ml (500 + 500)
ID: 14951
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466115
5 poj. dwukom. 1500 ml (750 + 750)
ID: 14952
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466146
5 poj. dwukom. 1000 ml (500 + 500)
ID: 14953
Lz lecznictwo zamknięte
05909990466139
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.