OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoksiklav

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 mg + 100 mg
- rej. 03528

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol.
ID: 44943
Rp na receptę
05909990352814
10 fiol.
ID: 789
Rp na receptę
05909990352821
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.