OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ReoPro

Abciximabum
B01AC13 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 2 mg/ml
- rej. 14788

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 44975
Lz lecznictwo zamknięte
05909990658091
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.