OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Remestyp

Terlipressinum
H01BA04 Hormony tylnego płata przysadki - wazopresyna i analogi
roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/ml
- rej. 00999

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 10 ml
ID: 17079
Lz lecznictwo zamknięte
05909990099931
5 amp. 2 ml
ID: 45294
Lz lecznictwo zamknięte
05909990099917
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.