OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter

Preparat złożony
B05BB01 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do infuzji -
- rej. 01907

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 ml
ID: 13322
Lz lecznictwo zamknięte
05909990190737
1 butelka 500 ml
ID: 13323
Lz lecznictwo zamknięte
05909990190744
1 butelka 100 ml
ID: 19063
Lz lecznictwo zamknięte
05909990190799
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.