OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nutriflex Basal

Preparat złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
zestaw dwóch roztworów do sporządzania wlewu dożylnego -
- rej. 04658

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. dwukom. 1000 ml (600 + 400)
ID: 14938
Lz lecznictwo zamknięte
05909990465811
1 poj. dwukom. 2000 ml (1200 + 800)
ID: 14939
Lz lecznictwo zamknięte
05909990465828
5 poj. dwukom. 1000 ml (600 + 400)
ID: 14940
Lz lecznictwo zamknięte
05909990465835
5 poj. dwukom. 2000 ml (1200 + 800)
ID: 14941
Lz lecznictwo zamknięte
05909990465842
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.