OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nitracor

Glyceroli trinitras
C01DA02 Leki rozszerzające naczynia wieńcowe - azotany organiczne
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 07661

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 5 ml
ID: 20350
Lz lecznictwo zamknięte
05909990766123
50 amp. 5 ml
ID: 12181
Lz lecznictwo zamknięte
05909990766116
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.