OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Clinimix N17G35E

Produkt odżywczy
B05BA Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji -
- rej. 09959

Opakowanie handloweWydawanie
4 poj. 2000 ml
ID: 20722
Lz lecznictwo zamknięte
05909990995936
6 poj. 1500 ml
ID: 20719
Lz lecznictwo zamknięte
05909990995929
8 poj. 1000 ml
ID: 20717
Lz lecznictwo zamknięte
05909990995912
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.