OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xomolix

Droperidolum
N05AD08 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - pochodne butyrofenonu
roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml
- rej. 14857

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 45663
Lz lecznictwo zamknięte
05909990662340
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.