OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tevagrastim

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 30 mln j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 45922
Rpz recepty specjalne
05909990664979
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 54012
Rpz recepty specjalne
05909990739387
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 45929
Rpz recepty specjalne
05909990664986
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 54013
Rpz recepty specjalne
05909990739394
10 amp.-strzyk. 0,5 ml (2 x 5)
ID: 45923
Rpz recepty specjalne
05909990664993
10 amp.-strzyk. 0,5 ml (1 x 10)
ID: 45924
Rpz recepty specjalne
05909990665006
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 54014
Rpz recepty specjalne
05909990739400
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.