OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tevagrastim

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 48 mln j.m./0,8 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 45925
Rpz recepty specjalne
05909990665037
1 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 54015
Rpz recepty specjalne
05909990739448
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 45926
Rpz recepty specjalne
05909990665044
5 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 54016
Rpz recepty specjalne
05909990739455
10 amp.-strzyk. 0,5 ml (2 x 5)
ID: 45927
Rpz recepty specjalne
05909990665051
10 amp.-strzyk. 0,5 ml (1 x 10)
ID: 45928
Rpz recepty specjalne
05909990665068
10 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 54017
Rpz recepty specjalne
05909990739462
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.