OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kabiven

Preparat złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
emulsja do infuzji
- rej. 09052

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 1026 ml
ID: 45993
Lz lecznictwo zamknięte
05909990049523
1 poj. 1026 ml
ID: 45989
Lz lecznictwo zamknięte
05909990216772
1 poj. 2053 ml
ID: 18120
Lz lecznictwo zamknięte
05909990905218
1 poj. 1540 ml
ID: 45994
Lz lecznictwo zamknięte
05909990905225
1 poj. 1540 ml
ID: 36103
Lz lecznictwo zamknięte
05909990049530
1 poj. 2053 ml
ID: 36104
Lz lecznictwo zamknięte
05909990049547
1 poj. 2566 ml
ID: 45995
Lz lecznictwo zamknięte
05909990049554
1 poj. 2566 ml
ID: 26668
Lz lecznictwo zamknięte
05909990216789
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.