OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Glukoza

Glucosum anhydricum

proszek do sporządzania roztworu doustnego, proszek doustny -
- rej. IL-2164/ChF

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 50 g
ID: 29021
OTC bez recepty
05909990021567
1 op. 75 g
ID: 103599
OTC bez recepty
05907354070978
1 op. 80 g
ID: 29023
OTC bez recepty
05909990021574
1 op. 100 g
ID: 29024
OTC bez recepty
05909990021581
1 op. 200 g
ID: 29025
OTC bez recepty
05909990021598
1 op. 500 g
ID: 29026
OTC bez recepty
05909990021604
1 op. 1 kg
ID: 29027
OTC bez recepty
05909990021628
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.