OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sufentanil Chiesi

Sufentanilum
N01AH03 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - opioidy znieczulające
roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/ml, (250 mcg/5 ml, 1 mg/20 ml)
- rej. 10246

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 22284
Lz lecznictwo zamknięte
05909991024611
5 amp. 20 ml
ID: 22285
Lz lecznictwo zamknięte
05909991024628
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.