OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Astmirex

Montelukastum
R03DC03 (R03D?)-
tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg
- rej. 14921

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 46340
Rp na receptę
05909990667734
30 tabl.
ID: 46341
Rp na receptę
05909990667741
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.