OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Astmirex

Montelukastum
R03DC03 (R03D?)-
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 14922

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 46353
Rp na receptę
05909990667833
30 tabl.
ID: 46354
Rp na receptę
05909990667840
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.