OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asmenol

Montelukastum
R03DC03 (R03D?)-
tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg
- rej. 14970

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl. (1 x 14)
ID: 46713
Rp na receptę
05909990670581
14 tabl. (2 x 7)
ID: 46714
Rp na receptę
05909990670598
28 tabl. (2 x 14)
ID: 46715
Rp na receptę
05909990670604
28 tabl. (4 x 7)
ID: 46716
Rp na receptę
05909990670635
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.