OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asmenol

Montelukastum
R03DC03 (R03D?)-
tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg
- rej. 14971

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl. (1 x 14)
ID: 46718
Rp na receptę
05909990670642
14 tabl. (2 x 7)
ID: 46719
Rp na receptę
05909990670659
28 tabl. (2 x 14)
ID: 46720
Rp na receptę
05909990670666
28 tabl. (4 x 7)
ID: 46721
Rp na receptę
05909990670673
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.