OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asmenol

Montelukastum
R03DC03 (R03D?)-
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 14972

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl. (1 x 14)
ID: 46726
Rp na receptę
05909990670734
14 tabl. (2 x 7)
ID: 46727
Rp na receptę
05909990670741
28 tabl. (2 x 14)
ID: 46728
Rp na receptę
05909990670758
28 tabl. (4 x 7)
ID: 46729
Rp na receptę
05909990670765
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.