OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Retacrit

Epoetinum zeta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 3 333 IU/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 46814
Rpz recepty specjalne
05909990671632
1 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125768
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125769
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 46816
Rpz recepty specjalne
05909990671656
1 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125772
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125773
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,9 ml
ID: 46818
Rpz recepty specjalne
05909990671670
1 amp.-strzyk. 0,9 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125776
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,9 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125777
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,3 ml
ID: 46815
Rpz recepty specjalne
05909990671649
6 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125770
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,3 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125771
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 46817
Rpz recepty specjalne
05909990671663
6 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125774
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125775
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,9 ml
ID: 46819
Rpz recepty specjalne
05909990671687
6 amp.-strzyk. 0,9 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125778
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,9 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125779
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 18 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.