OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Retacrit

Epoetinum zeta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 10 000 IU/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 19416
Rpz recepty specjalne
05909990671694
1 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125805
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125806
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 29973
Rpz recepty specjalne
05909990671724
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125807
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125808
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 46821
Rpz recepty specjalne
05909990671748
1 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125809
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125810
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 46823
Rpz recepty specjalne
05909990671762
1 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125811
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125812
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 46825
Rpz recepty specjalne
05909990671786
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125813
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125814
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 19417
Rpz recepty specjalne
05909990671700
6 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125815
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125816
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 46820
Rpz recepty specjalne
05909990671731
6 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125817
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125818

6 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 46822
Rpz recepty specjalne
05909990671755
6 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125819
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125820
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 46824
Rpz recepty specjalne
05909990671779
6 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125823
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125822
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 6538
Rpz recepty specjalne
05909990671793
6 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125825
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125824
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 30 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.