OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Retacrit

Epoetinum zeta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 40 000 IU/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 46828
Rpz recepty specjalne
05909990671809
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125826
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125827
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,75 ml
ID: 46829
Rpz recepty specjalne
05909990671830
1 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125833
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły Needle Trap
ID: 125837
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 46830
Rpz recepty specjalne
05909990671847
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125840
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125841
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 46832
Rpz recepty specjalne
05909990671854
4 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125828
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125829
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 0,75 ml
ID: 46834
Rpz recepty specjalne
05909990671878
4 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125834
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125835
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły Needle Trap
ID: 125838
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 46836
Rpz recepty specjalne
05909990671892
4 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125842
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125843
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125844
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 46833
Rpz recepty specjalne
05909990671861
6 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125830
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125831
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125832
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,75 ml
ID: 46835
Rpz recepty specjalne
05909990671885
6 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125836
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły Needle Trap
ID: 125839
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 46837
Rpz recepty specjalne
05909990671908
6 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 125845
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły Needle-Trap
ID: 125846
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 30 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.