OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PoltechMIBI

Technetii 99mTc succimeri solutio iniectabilis
V09GA01 (V09G?)-
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 1 mg MIBI
- rej. 03269

Opakowanie handloweWydawanie
3 fiol. liof.
ID: 16460
Lz lecznictwo zamknięte
05909990326914
6 fiol. liof.
ID: 16462
Lz lecznictwo zamknięte
05909990326921
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.