OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Stelara

Ustekinumabum
L04AC05 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 45 mg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 46979
Rpz recepty specjalne
05909990673568
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.