OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Jodek sodu Na 131 I Polatom, kapsułki do diagnostyki

Natrii iodidum (131I)
V09FX03 (V09F?)-
kapsułki twarde aktywność od 1 MBq do 37 MBq
- rej. 19004

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 47866
Lz lecznictwo zamknięte
05909990674138
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.