OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 7000 j.m./0,7 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,7 ml
ID: 64485
Rpz recepty specjalne
05909990674244
1 amp.-strzyk. 0,7 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64486
Rpz recepty specjalne
05909990844807
6 amp.-strzyk. 0,7 ml
ID: 11277
Rpz recepty specjalne
05909990674251
6 amp.-strzyk. 0,7 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64487
Rpz recepty specjalne
05909990844876
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.